Säker yrkestrafik – kan det löna sig?

Denna vecka arbetar polisen extra för att kontrollera den yrkesmässiga trafiken i syfte att öka trafiksäkerheten. En trafikolycka med lastbil och buss inblandat medför ofta allvarliga konsekvenser, just för att fordonen är stora och tunga.

När polisen kontrollerar den yrkesmässiga trafiken handlar det bland annat om att kontrollera fordonen, kör- och vilotider och att väga fordon. Till detta kommer givetvis de vanliga kontrollerna av körkort och nykterhet.

Den yrkesmässiga trafiken har många regler att följa och konkurrensen om kunderna är ofta stenhård. För att få till en sund konkurrens är det viktigt att polisen gör sina kontroller.

- Den som sköter sig, sitt fordon och alla handlingar kan bara vinna på våra kontroller, eftersom ett av våra syften är just att främja en sund konkurrenssituation. De som fuskar ska helt enkelt inte kunna tjäna på det, säger Tony Härdin, trafikstrateg, utvecklingscentrum Region Mitt, Polismyndigheten.

Förutom den tunga trafiken ska även taxi kontrolleras extra denna vecka. Även här med både trafiksäkerhet och sund konkurrens som syfte.

- Sverige behöver en sund yrkestrafik för att klara sina transporter. Det får inte vara accepterat att tumma på reglerna, alla som köper en transport ska kunna vara trygga i att resan görs på ett säkert och lagligt sätt. Som beställare måste man kunna ställa krav på både fordon och förare, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Denna vecka pågår en av de europeiska trafikveckorna, där polisen fokuserar extra på ett tema. Under vecka 7 (15-21 februari) är temat yrkestrafik.


2016-02-15

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...