Projekt

Mopedmaterial till föräldrar

NTF tar fram målgruppsanpassat material samt diskussionsunderlag till föräldrar med ungdomar som är i mopedåldern och ska ta AM-körkort.

Projektet utgår ifrån VTI:studier av vad föräldrar känner till kring mopedåkning, tar fram målgruppsanpassat digitalt material samt diskussionsunderlag till föräldrar med ungdomar som är i mopedåldern och eventuellt ska ta AM-körkort.

NTF inleder samarbete med ett antal utbildare för AM-körkort för att träffa föräldrar till mopedungdomar och testa och utvärdera materialet på 10 föräldragrupper. Materialet testats även i samband med 5 föräldramöten i åk 8 i andra kommuner.

NTF reviderar materialet och publicerar det digitalt på NTF:s hemsida. Materialet ska vara möjligt att skriva ut eller beställa tryckt till självkostnadspris.

För mer information kontakta jenny.johansson@ntf.se

Mopedmaterial till föräldrar

2016-09-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...