53 000 barn går baklänges för sin rätt att färdas säkert !

För att sprida kunskap om hur barn färdas säkrast i bil genomför Volvia och NTF för åttonde året i rad Barnsäkerhetens Dag, med den populära Baklängesmarschen för förskolor över hela landet.

Kunskapen hos svenska förare kring barns säkerhet i bil är låg och många vet inte vad som gäller, visar en färsk undersökning från Försäkringsbolaget Volvia. Barn upp till minst 4 års ålder ska alltid sitta bakåtvänt, ändå sitter fler än 40.000 barn i Sverige alltid framåtvända.

– Att barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt beror på att ett barns huvud är stort och tungt i förhållande till deras kroppar samtidigt som nackens muskler inte är färdigutvecklade. När man sitter framåtvänd vid en häftig inbromsning eller krock fångas kroppen upp av bilbältet men huvudet kastas framåt i bilens riktning och bromsas endast av nacken. Små barn kan bryta nacken. Därför ska barn åka bakåtvänt så länge som möjligt, minst till 4 års ålder, säger Sofia Bergfors marknadschef på Volvia.

Undersökningen är genomförd med ett statistiskt säkerställt urval av bilförare med barn under 4 år och visar bland annat att:

• Var tredje förälder tycker att informationen om barnsäkerhet i bil är otillräcklig.
• 11 % av de tillfrågade som säger sig känna till reglerna kring hur barn ska sitta i bilen, sätter ändå sina barn fel.
• 1 av 4 tycker att det är svårt att installera en bakåtvänd bilbarnstol.


Ladda ner hela undersökningen >> Barnsäkerhet i bil

Volvia Försäkringar och NTF står tillsammans bakom initiativet Barnsäkerhetens Dag som genomförs för åttonde året i rad. Upprinnelsen till kampanjen är Volvias årliga undersökning av bilförare med barn 0–4 år, där det framgår att upp till 49.000 barn ibland eller alltid placeras felvända i bilen – framåtvända i stället för bakåtvända. Något som kan få livsavgörande konsekvenser vid en krock eller häftig inbromsning.

– Barnsäkerhetens Dag är en kampanj med syfte att öka kunskapen om barnsäkerhet i bil, berättar Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare. Tillsammans vill vi sprida så mycket information som möjligt och vårt gemensamma mål är färre skadade barn i trafiken.

Hittills har fler än 250 000 barn deltagit i Barnsäkerhetens Dag som blivit ett stående inslag på landets förskolor sedan starten 2009. Kampanjens höjdpunkt är baklängesmarschen, då förskolebarn över hela Sverige går baklänges för sin rätt att sitta säkert i bilen, d v s bakåtvänt.


2016-05-11

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...