NVF:s pedagogiska pris till Nils Petter Gregersen

Nordiskt vägforums pedagogiska pris 2015 för att uppmärksamma och stödja insatser inom områdena vägar, vägtrafik och vägtransporter har tilldelats: Nils Petter Gregersen, VTI, för sina pedagogiska gärningar inom trafiksäkerhetsområdet.

Nils Petter Gregersen, tidigare trafiksäkerhetschef på NTF har under de senaste åren varit verksam som forskningsdirektör på VTI men är från och med 1 januari 2015 återigen knuten till NTF som trafiksäkerhetsexpert.

Läs mer på:www.nvf.org

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar årligen ut stipendier för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden. Årligen delar vi ut stipendier på upp till 200 000 kronor. Utlysning av forskningsstipendium sker varje höst. Nils Petter Gregersen, tilldelades 50 000 kr för sina pedagogiska gärningar inom trafiksäkerhetsområdet.


2015-02-17

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...