Extra många bälteskontroller i veckan

Nästa vecka blir poliskontroller utefter våra vägar en vanligare syn, då fokuserar nämligen polisen extra på kontroll av bälte. Bältesanvändningen är god men varierar regionalt och är betydligt sämre bland vuxna i baksätet och ännu sämre i buss.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt statistik från Trafikverket så hög som 98 procent av alla bilförare. Bland passagerare är den dock betydligt sämre. Bara 85 procent av alla vuxna i baksätet använder bältet. Regionalt är skillnaderna också stora. I landets tre sämsta län; Kalmar, Västerbotten och Värmland saknar mer än var tionde bälte. (NTF:s bältesmätningar 2014)

Det kan bli dyrt om du struntar i bältet – 1500 kronor i böter. Om du som förare inte ser till så att passagerare under 15 år har bälte blir det ännu dyrare - 2500 kronor. Men bältesanvändning handlar först och främst om din och andras säkerhet. Bältet är ett av de allra viktigaste skyddssystemen i bilen. Rätt använt halverar du risken att skada dig själv och dina medresenärer vid en olycka.

Det är extra viktigt att se till så att barn under 15 år använder bälte. Förutom bälte ska barn under 135 cm använda någon typ av bilbarnstol, passande till barnets ålder. Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, gärna till 4-5 års ålder.

- Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och att bälta barn på rätt sätt är viktigt för deras säkerhet. Sverige är världsledande när det gäller barn i bil och det ska vi fortsätta vara, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Även i bussen är det lag på att använda bälte. I långfärdsbuss använder 65-72 procent bälte i buss (65 procent i expressbussar enligt Swebus 2015, 72 procent enligt Sifos undersökning från 2012). I en allvarlig bussolycka i Norge sommaren 2014 omkom fyra personer, flera passagerare hittades utanför bussen vilket tyder på att bältet inte använts.

- Sitter du bältad i en buss som välter klarar du dig ofta bra men som obältad kan du både skada dig själv och andra. Om vi kunde nå ut bättre med kunskaper kring hur viktigt det är med bälte även i buss skulle säkert användningen bli bättre, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

* Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.


2015-03-06

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...