NTF:s enkät: Äldres fallolyckor på snö & is

Under 2013-2015 arbetar NTF med ett projekt som syftar till att förebygga halkolyckor för äldre (65+). Vi behöver din hjälp för att få mer kunskap om hur du som lite äldre upplever risken för att halka vintertid.

Enkäten tar inte många minuter men dina svar är väldigt värdefulla för oss. Dina svar behandlas fullständigt anonymt.

Klicka på länken för att starta enkäten >>Äldres fallolyckor på snö och is

Enkäten avslutad. Formuläret tar inte längre emot svar.

Stort tack till alla som medverkade!


Här kan du som fyller i enkäten på annat sätt hämta den i utskriftbar form.

  Äldres fallolyckor på is och snö

Nedan presentation innehåller en projektbeskrivning och kunskapsöversikt om fallolyckor på is och snö. Äldreorganisationernas trafikombud får gärna visa presentationen i sin helhet eller i urval på ett månadsmöte i sina föreningar.

  Kunskapsöversikt fallolyckor på is och snö

PDF:Talmanus fallolyckor sno och is.pdf, Talmanus - fallolyckor på is och snö


2014-09-18

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...