Johan Lindström blir NTF:s första Generalsekreterare

Den 17 juni beslöt en enig styrelse att utse Johan Lindström till Generalsekreterare för trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Därmed får den snart 80-åriga organisationen, NTF sin första generalsekreterare.

Johan Lindström har sedan januari i år fungerat som t.f. Generalsekreterare med uppdrag att ställa om organisationen för att möta framtidens utmaningar inom det ideella trafiksäkerhetsarbetet.

- Styrelsen är mycket imponerad av vad Johan Lindström uträttat så här lång. Under hans ledning som t.f. Generalsekreterare är NTF redan på god väg att bli en modern ideell trafiksäkerhetsorganisation med rätt verktyg för att kunna fortsätta opinionsbilda, skapa engagemang och agera katalysator för ökad trafiksäkerhet i Sverige, säger Monica Green, NTF:s Ordförande.

Johan Lindström, tidigare VD för Sveriges Åkeriföretag och ledamot i NTF:s styrelse fick under hösten 2013 i uppdrag av styrelsen att inleda ett omfattande omställningsarbete inom NTF. I januari valde styrelse att utse Johan Lindström till t.f. Generalsekreterare, ett tillförordnande som man nu väljer att permanentera.

- Det har varit ett tufft halvår att ställa om organisationen och få den att fungera optimalt inom ramen för betydligt tuffare ekonomiska villkor. Mycket återstår att göra för att övertyga omvärlden om vikten av ideellt trafiksäkerhetsarbete men personligen är det en intressant utmaning och en stor ära att få lotsa NTF med sin långa historia och starka varumärke in i framtiden, avslutar NTF:s Generalsekreterare Johan Linström


2014-06-18

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...