- extra hastighetskontroller v.16

Hög hastighet och löst grus farligt för mc-åkare

Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året och att höga hastigheter i kombination med löst grus ofta är problemet.

I veckan som kommer pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighet.

- Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Att hålla skyltad hastighet ökar också möjligheten för andra trafikanter att upptäcka en mc-förare i god tid. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under nästa vecka, säger Bengt Svensson, kommissarie Rikspolisstyrelsen.

Under 2009-2013 dog och skadades svårt drygt 1 500 motorcyklister. Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september.

En genomläsning av olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter i kombination med löst grus påfallande ofta verkar vara problemet. Andelen singelolyckor var under månaden 63 procent, alltså något högre.

- För motorcyklister, som är så oskyddade, är det förstås extra viktigt att hålla hastigheten. Samtidigt uppmanar jag väghållaren att så fort som möjligt samla upp allt grus, säger Monica Green, ordförande för NTF.

- Positivt är att motorcyklister månar mest om sina fordon. Det visar Bilprovningens senast sammanställda besiktningsstatistik. Ett säkert fordon som körs av en säker förare på en säker väg ger störst förutsättningar för en säker resa, avslutar Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.


2014-04-11

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...