SMC och VTI undersöker:

Motorcyklisters syn på hastighet !

SMC vill veta mer om motorcyklister och hastighet! Att fler motorcyklister ska hålla hastighetsgränserna är en av fem prioriterade åtgärder för sänkta olyckstal bland motorcyklister.

Med bidrag från Trafikverket genomförs en enkät om motorcyklisternas syn på hastighet. Den kommer att vara öppen 7 maj-31 augusti 2013.

Enkäten genomförs av Maria Nordqvist, SMC, och professor Nils Petter Gregersen, VTI. SMC har skapat specifika frågor baserade på egna erfarenheter och djupstudier av dödsolyckor på motorcykel. Andra frågor är samma som ställs av Trafikverket till bilister vilket gör att vi kan jämföra resultaten mellan motorcyklister och bilister.

Klicka här för att komma till enkäten >> Svara på frågor om hastighet!

Alla som kör motorcykel är välkomna att svara på enkäten, både SMC-medlemmar och andra. Tipsa gärna mc-kompisar att fylla i också. Ju flera som svarar, desto säkrare blir resultaten. Du svarar helt anonymt och dina svar kan alltså inte spåras tillbaka till dig som person. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport och presenteras på SMC:s, VTI:s och Trafikverkets hemsida och vid VTI:s Transportforum i januari 2014.


2013-05-08

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...