2017:2 Insatsveckor 2016

Genom att i tid samordna övervakning och information via media, lyfter NTF och polisen olika trafiksäkerhetsteman. Via media, såväl traditionell som sociala, har över 8 miljoner människor mötts av trafiksäkerhetsbudskap under året.

Varje år genomförs åtta insatsveckor inom den europeiska organisationen TISPOL. Tema för veckorna är Yrkestrafik, Bälte/Hjälm, Hastighet och Nykterhet.

Enligt projektplanen ingick veckorna kring bälte/hjälm, hastighet och nykterhet, men NTF och Polisen valde att även samverka under den första yrkestrafikveckan och i samband med den sista bältesveckan valde polisen ett annat fokus, vilket medförde att inget pressmeddelande gjordes.

NTF och Polisen har i samband med veckorna skickat ut ett gemensamt pressmeddelande. Polisen har genomfört sin övervakning under respektive tema och NTF har stöttat genom att kommunicera ämnet via Facebook.

Sammantaget har den mediala delen av projektet nåtts av 8 226 000 personer till ett annonsvärde av 3 817 500. Via NTF:s facebooksida har ytterligare 26 272 personer nåtts av budskapet, kommunikationen har ytterligare stöttats av polisens hemsida och facebooksidor.

Polisens övervakning resulterar både i rapporter kopplade direkt till veckans tema, men även en hel del andra brott rapporteras.

Under veckorna har polisen bland annat redovisat:
vecka 7          296 fordon med brister samt 6 körförbud
vecka 11        1 987 personer utan bälte
vecka 16+34  10 252 hastighetsbrott och 1 357 som kört 6-9 km/tim för fort
vecka 23+50  126 758 alkoholutandningsprov, 502 rattfylleribrott och 441 drograttfylleribrott.

Under dessa veckor har många andra brott rapporterats som inte varit veckans tema; bland annat 116 grov olovlig körning, 144 olovlig körning, 8 vårdslöshet i trafiken, 2 olagligt användande av kommunikationsutrustning, 90 rattfyllerier och 83 drograttfyllerier.

2017:2 Insatsveckor 2016

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...