2016:4 Bältesanvändningen 2016

Resultatet av NTF:s mätningar visar att 94 procent använder bilbälte i framsätet.

Resultatet i NTF:s mätningar av bältesanvändningen 2016 visar att 94 procent av förarna och passagerarna använde bälte. Kvinnor använder bälte något mer än män; 97 procent av de kvinnliga förarna använde bälte och 93 procent av de manliga. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under veckorna 37-39.

 

Resultaten har spridits nationellt genom pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelanden och direkt till berörda personer inom kommun och andra organisationer.

2016:4 Bältesanvändningen 2016

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...