2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016

Resultatet i NTF:s mätningar av hjälmanvändning 2016 visar att 44% av cyklisterna använder hjälm och 96% av mopedisterna. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under perioden 15 april-15 juni.

Resultatet i NTF:s mätningar av hjälmanvändning 2016 visar att 44% av cyklisterna använder hjälm och 96% av mopedisterna. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under perioden 15 april-15 juni.

 

Resultaten har spridits nationellt genom pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelande och direkt till berörda personer inom kommun och andra organisationer.

2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...