2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9

2015 genomförde NTF en enkätundersökning om mopedåkning. Resultaten visar att problemet med höga hastigheter och trimmade mopeder fortfarande är stort. Vanligtvis känner föräldrarna till att mopeden är trimmad.

Våren 2015 genomförde NTF en enkätundersökning bland ungdomar i 8 skolor spridda i Sverige. Skolorna valdes ut på grund av en relativt stor andel mopedförare. Totalt svarade 673 personer på enkäten. Svaren visar att problemet med höga hastigheter och trimning bland ungdomar som kör moped fortfarande är stort, om än något mindre än vid en liknande undersökning 2009. Det är vanligt att man köpt en moped som redan var trimmad eller att man trimmat den själv. Det är också relativt vanligt att föräldrarna har hjälpt till. Majoriteten av ungdomar med trimmad moped svarar att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad Det finns även ett problem med trimmade A-traktorer. Problemet är litet nationellt men relativt stort lokalt. Över hälften av de som har en A-traktor svarar att den går fortare än 80 km/tim. De flesta ungdomarna har inte kört moped efter att ha druckit alkohol, men problemet är ungefär lika stort som 2009. Fortfarande kan cirka 15 procent tänka sig att åka med en berusad förare på moped.

2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...