Informationsmaterial

Inom ramen för vår verksamhet och uppdrag tar vi fram material för att belysa olika trafiksäkerhetsområden. Mycket går att ladda ner och skriva ut och en del är även anpassade för att läsa på skärm. Våra nya informationspaket vänder sig målgruppsanpassat mot särskilt identifierade grupper där trafiksäkerhetspåverkan har stor betydelse och är sedan en tid tillbaka översatt till en rad olika språk. Ladda gärna ner, använd och sprid vårt material vidare.