Marknadsöversikter

Säkra bussföretag

Innan ni hyr buss bör ni fundera igenom vilka krav ni vill ställa på bussen, föraren och företaget som ni anlitar. Syftet med den här marknadsöversikten är att hjälpa dig att beställa en så säker resa som möjligt.

Frågorna som vi ställt till företagen är:

  • Har ert företag någon trafiksäkerhetspolicy eller trafiksäkerhetsprogram?
  • Är bussen utrustad med alkolås?
  • Har bussen en godkänd hastighetsregulator?
  • Finns det tvåpunkts eller trepunktsbälte på samtliga platser i bussen?
  • Får passagerarna någon form av säkerhetsinformation i bussen?
  • Enligt kommande lagförslag skall samtliga chaufförer kontinuerligt genomgå utbildning i trafiksäker körning. Minimum för denna vidareutbildning är 35 timmar per femårsperiod. Uppfyller ert företag redan dessa krav?
  • Är bussen utrustad med ABS-bromsar och antisladd-system, så kallade ESP-system?

I marknadsöversikten redovisas även om företaget är anslutet till Svenska Bussbranschens Riksförbund (medlem i BR).

Län Kommun Företag Policy Hastighet Bälte Alkolås Information Utbildning System Medlem i BR Telefon
BlekingeKarlshamnCarlshamns Buss AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0457-46 09 99
BlekingeKarlshamnGustafson Touring ABja100 km/htrepunkts verbal abs/esp 0454-892 77
BlekingeKarlshamnTrensums Buss ABja90 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0454-611 16
BlekingeKarlskronaBalderbuss ABja100 km/htvåpunktsjafolder/verbal abs/esp 0455-33 17 50
BlekingeKarlskronaBergkvarabuss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0455-30 85 00
BlekingeKarlskronaDacke Trafikja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/esp 0471-502 80
BlekingeKarlskronaTrossö Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0455-470 75
BlekingeKarlskronaTvings Minibuss        0455-33 01 07
BlekingeRonnebyBrinks Buss & Taxi ABja100 km/htvåpunktsjafolder/verbal abs/esp 0457-250 96
BlekingeRonnebyHallabro Buss 90 km/h  verbal abs/esp 0457-45 11 29
BlekingeRonnebyKallinge Taxi AB 100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0457-211 50
BlekingeRonnebyListerby Bussja100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0457-311 10
BlekingeRonnebySköneviks Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0457-702 90
BlekingeSölvesborgGertruds Buss 100 km/h  verbal abs/esp 0456-305 13
BlekingeSölvesborgSölvesborg Taxija100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0456-185 00
DalarnaAvestaHolmbergs Buss & Taxi i By ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 0226-706 00
DalarnaAvestaVästanhede Trafik AB 100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0226-580 70
DalarnaBorlängeLennes Buss AB 100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0243-23 27 11
DalarnaBorlängeSwebusja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0243 - 25 42 03
DalarnaFalunBingsjö Taxi AB 100 km/htrepunktsja jaabs/esp 0246-400 65
DalarnaFalunEngkvist Taxi & Bensin ABja100 km/htrepunktsja  abs/esp 023-600 59
DalarnaFalunFar i Buss AB 100 km/htrepunkts verbal absja023-79 31 23
DalarnaFalunHansson Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja023-79 31 42
DalarnaFalunHedmans Buss & Taxija100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0246-101 65
DalarnaFalunNocab Trafik ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja023-273 78
DalarnaGagnefBuss- och Resepoolen i Lerum AB 90 km/htrepunkts verbal abs 031-13 00 77
DalarnaGagnefLarsson Busstrafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0241-221 22
DalarnaLeksandBackhans Buss 100 km/htvåpunkts verbal absja0247-505 50
DalarnaLudvikaBernts Bussja100 km/htvåpunkts   abs 0240-239 83
DalarnaLudvikaNyhammars Buss & Trafikja tvåpunkts verbaljaabs 0240-64 01 10
DalarnaLudvikaSunnansjö Taxi & Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0240-910 22
DalarnaMalungWachenfeldt Buss & Taxi ABja tvåpunkts verbal abs/esp 0653-320 21
DalarnaOrsaOrsa Trafik AB Siljan Bussja100 km/htrepunkts verbal absja0250-429 90
DalarnaRättvikMats Busstrafik 90 km/htvåpunkts verbal absja0248-79 85 90
DalarnaSmedjebackenSöderbärke Trafik ABja100 km/htvåpunktsja  abs/esp 0240-65 03 30
DalarnaSäterStora Skedvi Buss AB  tvåpunktsjaverbal absja0225-59 69 70
DalarnaSäterSäters Taxi AB  tvåpunkts verbal abs 0225-525 00
DalarnaVansbroBarbros Bussja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0281-225 00
DalarnaÄlvdalenErikssons Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts folderjaabsja0251-432 01
FyrBoDalBengtsforsTaxi Dalsland Buss ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0530-600 32
FyrBoDalBengtsforsTorrskogs Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs 0531-221 13
FyrBoDalBengtsforsVL-Buss Bengtforsja90 km/h  verbal absja0531-104 61
FyrBoDalFärgelandaFärgelanda Bussja100 km/htvåpunktsja  absja0528-106 10
FyrBoDalFärgelandaHögsäters Bilstation 100 km/htvåpunkts   abs 0528-400 42
FyrBoDalFärgelandaIG Buss 100 km/htvåpunkts  jaabs 0528-120 00
FyrBoDalFärgelandaStigenbuss AB 100 km/htvåpunktsjafolder/verbal abs/espja0528-300 63
FyrBoDalFärgelandaÖdeborgs Buss ABja90 km/htrepunktsjaverbal absja0528-106 96
FyrBoDalGrästorpEnströms Buss  tvåpunkts verbal abs/esp 0514-402 71
FyrBoDalGrästorpSparlunds Busstrafik ABja90 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0514-301 53
FyrBoDalMellerudErikstads Busstrafik AB 90 km/htvåpunktsja  abs/espja0530-519 19
FyrBoDalMunkedalBG Busstrafik 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0524-303 76
FyrBoDalTanumKville Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs 0523-530 74
FyrBoDalTanumStrömstad Tanum Buss ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0525-209 99
FyrBoDalTrollhättanKarl-Everts Busstouring 100 km/htvåpunktsjafolder abs/esp 0520 - 325 43
FyrBoDalUddevallaCentrala Trafikskolan ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0522-180 00
FyrBoDalUddevallaLjungskilebuss ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbal abs/espja0303-77 63 00
FyrBoDalUddevallaTrestads Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0522-390 72
FyrBoDalUddevallaUddevalla Omnibuss ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/espja0522-937 55
FyrBoDalVänersborgBrålanda Buss & Taxi ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0521-308 70
FyrBoDalVänersborgSwebus Sverige AB Distrikt Älvsborgja90 km/htrepunktsja jaabs/espja0521-609 50
FyrBoDalVänersborgVL-Buss Vänersborgja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0521-666 66
FyrBoDalÅmålJumbolansja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0532-187 55
GotlandGotlandAla Buss AB 90 km/htrepunkts folderjaabs/espja0498-550 53
GotlandGotlandAnderssons Buss 90 km/htvåpunkts folder abs 0498-301 72
GotlandGotlandDanabuss AB 100 km/h  verbal abs 0498-330 88
GotlandGotlandEkströms Buss 90 km/htvåpunkts   abs 0498-22 71 11
GotlandGotlandFårö Busstrafik AB 100 km/htrepunkts  jaabs 0498-22 40 50
GotlandGotlandKarlssons Buss Gotland ABja100 km/htvåpunkts   abs/esp 0498-49 11 33
GotlandGotlandKG:s Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0498-48 14 37
GotlandGotlandPerssons Buss i Visby ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0498-21 99 70
GotlandGotlandRobert Lindbergs Bussar ABja90 km/htvåpunkts   abs/esp 0498-29 60 62
GotlandGotlandStenbergs Buss  tvåpunkts folderjaabsja0498-24 40 10
GotlandGotlandStånga Bussja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0498-48 27 90
GotlandGotlandSwebus ABja100 km/htvåpunkts   absja0498-21 41 15
GotlandGotlandTottes Bussar ABja100 km/htvåpunkts folder absja0498-21 62 76
GävleborgBollnäsBollnäs Busstrafik ABja100 km/htrepunktsjafolderjaabsja0278-102 62
GävleborgBollnäsDaghs Buss ABja90 km/htvåpunkts verbal abs 0278-66 71 25
GävleborgBollnäsHällbo Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts folder/verbaljaabs/espja0278-190 05
GävleborgGävleGästrike Gruppenja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja026-324 52
GävleborgGävleHamrånge Taxi ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0297-101 74
GävleborgGävlePerssons Bussar AB 100 km/htvåpunktsja jaabs/espja026-10 90 20
GävleborgGävlePerssons Resorja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja026-51 45 40
GävleborgGävleSwebus ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja026-54 66 01
GävleborgGävleWallners Buss ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/espja026-13 22 02
GävleborgGävleVS Trafik AB Valboja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabsja026-13 25 25
GävleborgHoforsGunnars Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs 0290-24030
GävleborgHoforsRosenholtz Persontransporterja100 km/htvåpunktsjafolder abs/esp 0290-205 20
GävleborgHoforsTorsåkers Buss ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 0290-402 15
GävleborgHudiksvallJanne Nordlunds Buss & Taxi AB 100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0650-145 00
GävleborgHudiksvallStockzells Trafik ABja90 km/htvåpunkts verbal abs 0651-500 43
GävleborgHudiksvallSwebus ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0650-143 71
GävleborgLjusdalBussPelle ABja100 km/htvåpunkts verbal abs 0651-320 89
GävleborgLjusdalDiligensenja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0651-144 44
GävleborgNordanstigAndersson Buss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0652-190 00
GävleborgNordanstigBrobergs Buss i Gnarp ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0652-201 37
GävleborgNordanstigLjungs Bussar HBja100 km/htrepunkts folder abs/esp 0652-212 22
GävleborgOvanåkerBertil´s Bussresorja100 km/h   jaabs/espja0271-550 30
GävleborgSandvikenBusspojkens Buss & Taxija100 km/h javerbal abs/esp 026-25 43 54
GävleborgSöderhamnLönns Buss AB, L Gja100 km/htvåpunkts folder/verbaljaabs/espja0270-124 20
GävleborgSöderhamnNygrens Bussar 100 km/h    abs 0270-42 51 31
GävleborgSöderhamnWesterbergs Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs 0270-42 41 90
HallandFalkenbergBuss Bengtsson 100 km/h  verbal   0346-303 64
HallandFalkenbergKällsjö Bussja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0340-910 15
HallandFalkenbergLjungby Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts  jaabs/espja0346-220 56
HallandFalkenbergOkome Buss & Taxi ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0346-230 02
HallandFalkenbergS & S- Resorja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 0346-130 27
HallandFalkenbergSehlstedts Busstrafikja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0346-138 69
HallandFalkenbergÄtrans Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 0346-600 20
HallandHalmstadByggets Buss ABja100 km/htrepunkts   absja035-611 44
HallandHalmstadFransson Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 035-12 88 80
HallandHalmstadSennans Buss ABja100 km/htrepunkts  jaabs/espja035-661 10
HallandHalmstadSkogaby Busstrafik AB 90 km/htvåpunkts verbaljaabsja0430-711 15
HallandHalmstadSwebus ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja035-19 12 52
HallandHalmstadTore Jönsson Reseservice AB 90 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 035-13 36 75
HallandKungsbackaFjäråsbussar ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabsja0300-727 00
HallandKungsbackaKE's Bussarja90 km/h javerbaljaabs/esp 0300-54 08 52
HallandKungsbackaB&P Olofssons Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 0300-56 80 60
HallandLaholmLaholms Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0430-718 85
HallandLaholmLK Buss AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0430-166 66
HallandLaholmVeinge Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0430-181 02
HallandVarbergBengtbussen Skällinge 100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 0340-353 85
HallandVarbergDagsås Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0340-450 00
HallandVarbergLJ:s Buss & Taxi AB  tvåpunkts   abs 0320-860 19
HallandVarbergRS Bussresor 100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0340-69 29 55
HallandVarbergSuperlineja100 km/h    espja0340-62 14 21
HallandVarbergVeddige Buss & Transportja100 km/htvåpunktsjafolder/verbaljaabs/espja0340-300 08
JämtlandBräckeKälarne Bussja100 km/htvåpunkts verbal absja0696-40055
JämtlandBräckeOwéns Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0696-700 91
JämtlandBräckeTaxi i Bräcke ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0693 - 102 00
JämtlandHärjedalenMohlins Bussarja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja0651-10 000
JämtlandHärjedalenRent In Sweg ABja100 km/htrepunkts verbal absja0680-109 68
JämtlandHärjedalenThunells Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0684-410 79
JämtlandRagundaRagundadalens Busstrafik AB 90 km/htvåpunkts verbal absja0695 - 310 63
JämtlandStrömsundBacke Bussja   verbal  ja0624 - 320 11
JämtlandÅreMattmar Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0640-410 40
JämtlandÅreSvenssons i Saxvallen ABja100 km/htvåpunktsjaverbal absja0647-205 58
JämtlandÖstersundBrunflo Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbal absja063-227 57
JämtlandÖstersundBuss-Calle i Östersund ABja100 km/htvåpunktsjaverbal absja063-101653
JämtlandÖstersundDanielssons Express ABja100 km/htvåpunktsjafolder absja063-57 20 50
JämtlandÖstersundFåker Buss HB 90 km/htvåpunkts verbal absja063-604 79
JämtlandÖstersundKR Trafik ABja90 km/htrepunkts verbal absja063-14 12 10
JämtlandÖstersundMolunds Trafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja063-13 13 13
JämtlandÖstersundSundings Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja063- 13 47 97
JönköpingAnebyAneby Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0380-405 10
JönköpingAnebyHullaryd Taxija tvåpunkts verbaljaabs/esp 0140-221 06
JönköpingEksjöNilsbuss ABja100 km/h javerbal absja0381-154 00
JönköpingEksjöSjöbrons Bussja90 km/htvåpunkts verbal abs 0381-450 45
JönköpingEksjöTaxi Nyberg ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0381-121 00
JönköpingGislavedBroaryds Trafik AB 100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 0371-413 80
JönköpingGislavedBurseryd Trafikja tvåpunktsja  abs/esp 0371-504 04
JönköpingGislavedGF:s Trafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0371-58 61 50
JönköpingGnosjöCarlssons Trafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbal absja0370-982 50
JönköpingHaboOmnibuslinjen Habo Hjo ABja100 km/htvåpunktsja  absja036-405 31
JönköpingJönköpingArriva Sverige ABja100 km/h   jaabsja036-12 51 80
JönköpingJönköpingBD Bussresor ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 036-13 25 50
JönköpingJönköpingBema Resorja100 km/htvåpunkts verbal abs 036-12 33 00
JönköpingJönköpingBottnaryds Trafik ABja100 km/h ja jaabsja036-205 00
JönköpingJönköpingGränna Taxi Buss ABja tvåpunktsjaverbaljaabs/esp 0390-121 00
JönköpingJönköpingHovslätts Bussresorja90 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja036-31 02 60
JönköpingJönköpingJBF Trafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja036-16 49 80
JönköpingJönköpingRams Buss & Taxi AB  tvåpunktsjaverbal abs/espja036-820 83
JönköpingJönköpingSmålandsbussen Resebyrå ABja100 km/htvåpunktsjafolder abs/espja036-12 93 00
JönköpingJönköpingSwebus ABja100 km/h   jaabs/espja036-15 26 50
JönköpingJönköpingWätterbuss AB 100 km/htvåpunkts folder abs/esp 036-690 10
JönköpingMullsjöGustavssons Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0392-314 20
JönköpingMullsjöSandhems Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0515-76 01 50
JönköpingNässjöBodafors Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal absja0380-37 01 00
JönköpingNässjöCarlstens, Trafikbolaget i Bodafors ABja100 km/h javerbaljaabs/espja0380-37 03 34
JönköpingTranåsLingmerths Buss ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0140-31 16 10
JönköpingTranåsSamuelssons Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0140-413 00
JönköpingVaggerydBengts Trafik AB 100 km/htvåpunkts   abs/esp 0370-709 88
JönköpingVaggerydKimmehed ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/esp 0393-796 40
JönköpingVetlandaB K Buss ABja100 km/h jafolder absja0383-196 95
JönköpingVetlandaRamkvillabuss ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0474-605 00
JönköpingVärnamoRoffes & Mariannes Buss & Taxi ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0370-813 23
JönköpingVärnamoRydaholms Buss & Taxija100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0472-202 70
JönköpingVärnamoSvensson Trafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0371-700 33
KalmarBorgholmTomas Buss ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0485-732 85
KalmarKalmarBergkvarabuss ABja100 km/htvåpunkts  jaabs/espja0480-42 55 00
KalmarKalmarGotravel ABja100 km/htrepunkts verbal abs/esp 0480-47 54 49
KalmarKalmarNilsbuss ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0480-100 62
KalmarKalmarStensö Buss ABja90 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 0480-132 85
KalmarKalmarSwebus ABja100 km/htvåpunkts   abs/espja0480 - 42 05 71
KalmarMönsteråsHasses Taxi 100 km/h  folderjaabs 0499-135 00
KalmarMönsteråsÅlems Buss & Taxi ABja trepunkts   abs/espja0499-224 00
KalmarMörbylångaAlgutsrums Taxi 90 km/htvåpunkts  jaabs/esp 0485-350 59
KalmarNybroFlexbuss ABja tvåpunkts verbal abs/esp 0481-548 00
KalmarOskarshamnFårbobuss - Oscarshamns Resebyrå ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0491-140 40
KalmarOskarshamnNGM Buss & Taxi AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0491-320 66
KalmarOskarshamnOskarshamns Taxi ABja tvåpunkts verbaljaabs/esp 0491-105 55
KalmarTorsåsTorsås Taxi ABja trepunkts verbal abs/esp 0486-103 20
KalmarVimmerbyNilsbuss AB & Resetjänstja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0492-150 80
KalmarVimmerbyRydéns Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0492-137 13
KalmarVimmerbyVimmerby Taxi 100 km/htvåpunkts  jaabs/esp 0492-120 20
KalmarVästervikGamleby Taxi & Buss ABja tvåpunkts   abs/esp 0493-103 00
KalmarVästervikHallens Buss ABja tvåpunktsjaverbal abs/esp 0490-830 00
KronobergAlvestaGrimslövsbuss ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0470-75 00 61
KronobergAlvestaHässlebergs Buss AB 100 km/htrepunkts verbaljaabs/esp 0472-790 47
KronobergAlvestaMoheda Buss ABja100 km/htvåpunkts folder/verbaljaabs/espja0472-703 00
KronobergUppvidingeNorrhults Taxi & Buss ABja90 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0474-401 18
KronobergAlvestaÖrbo Busstrafikja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0472-761 40
KronobergLesseboDacke Trafikja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0478-121 01
KronobergLjungbyByholma Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/esp 0372-241 11
KronobergLjungbyBönas Buss & Taxi ABja100 km/htrepunkts verbaljaabsja0372-804 01
KronobergLjungbyRyssbybygdens Buss ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0372-400 20
KronobergLjungbyVeolia Transport SV ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0372 - 128 85
KronobergMarkarydMarkaryds Buss 100 km/h  verbal abs/esp 0433-715 85
KronobergMarkarydTAXI-Kenth i Knäred ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0433-123 00
KronobergTingsrydRyds Buss Travelja100 km/h  verbaljaabs/esp 0459-820 70
KronobergTingsrydSP Resekonsultja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 0470-227 13
KronobergTingsrydTaxi Tingsryd ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0477-100 39
KronobergTingsrydTingsryds Busstrafik AB 90 km/htvåpunkts verbal abs 0477-192 90
KronobergUppvidingePalms Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts  jaabsja0481-611 42
KronobergUppvidingeÅseda Trafik ABja100 km/htvåpunkts  jaabs/espja0474-121 10
KronobergVäxjöBraås Taxi ABja100 km/htrepunkts folderjaabs/espja0474-301 80
KronobergVäxjöRoggans Buss AB 100 km/htrepunkts verbaljaabs/esp 0470-77 43 90
KronobergVäxjöVeolia Transport SV ABja tvåpunkts verbaljaabsja0470-72 20 50
KronobergVäxjöÖstra Torsås Taxi ABja trepunkts  jaabs/esp 0470-380 80
KronobergÄlmhultGerts Busstrafikja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0476-142 75
KronobergÄlmhultÄlmhults Trafik ABja tvåpunkts   abs 0476-134 78
NorrbottenArjeplogAdolfströms Laisvalls Buss & Taxi AB  trepunkts verbal absja0961-200 50
NorrbottenArvidsjaurTaxibuss Rånäs ABja100 km/htvåpunktsjafolder abs/esp 0175-612 13
NorrbottenBodenBergdahls Busstrafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0921-150 60
NorrbottenBodenBodens Busstrafik ABja100 km/htvåpunktsja  abs/espja0921-120 00
NorrbottenBodenLarssons Buss & Lastmaskin i Harads ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0928-100 78
NorrbottenBodenSundströms Trafik ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0921-654 60
NorrbottenGällivareFalcks Omnibussja100 km/htvåpunktsjafolderjaabsja0970-120 40
NorrbottenGällivareGällivare Taxi ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0970-10 000
NorrbottenHaparandaTapanis Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0922-129 55
NorrbottenHaparandaÖsterbergs Bussja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0922-240 25
NorrbottenKalixJohanssons Buss & Bilåkerija100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0923-67 20 42
NorrbottenKirunaHörvalls Bussarja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0980-813 11
NorrbottenLuleåAlviks Trafik ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0920-802 50
NorrbottenLuleåBrändöbussenja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0920-706 68
NorrbottenLuleåLuleå Lokaltrafik ABja tvåpunktsjaverbal absja0920-45 55 00
NorrbottenLuleåRadkvist Buss 100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0920-885 50
NorrbottenLuleåSundboms Buss & Trafik ABja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja0920-22 80 10
NorrbottenPajalaKeros Bussar ABja100 km/htvåpunkts folder absja0978-200 52
NorrbottenPiteåA-Buss i Piteå HBja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0911-683 50
NorrbottenPiteåNordbergs Buss & Resetjänst ABja100 km/htvåpunktsjafolder absja0911-187 30
NorrbottenÄlvsbynAnderssons Busstrafik 100 km/h  folder/verbal abs 0929-100 69
NorrbottenÄlvsbynEnbom Bussja100 km/htvåpunkts verbal abs 0505-311 41
NorrbottenÄlvsbynGranbergs Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0929-120 20
NorrbottenÄlvsbynGranlunds Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabsja0929-310 10
NorrbottenÖverkalixWennbergs Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0926-771 60
NorrbottenÖvertorneåWälimaas Taxi & Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0927-105 42
SkaraborgFalköpingStenstorps Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0500-45 07 52
SkaraborgFalköpingVartofta Buss ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/espja0515-300 75
SkaraborgGullspångBlomgrens Trafik AB 100 km/htvåpunkts   abs 0506-300 40
SkaraborgGullspångGullspångs Buss ABja100 km/htrepunkts verbal abs/esp 0551-209 29
SkaraborgGöteneLundsbrunns Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0511-571 27
SkaraborgLidköpingAhlèns Bussja100 km/htrepunkts verbal abs/esp 0510-122 70
SkaraborgLidköpingGillstad Resor ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0510-700 65
SkaraborgLidköpingNybergs Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0510-54 75 55
SkaraborgLidköpingSöne Trafik ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0510-650 00
SkaraborgMariestadMariestads Busstrafik, ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0501-39 33 20
SkaraborgSkaraMK Bussresor ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0511-34 66 60
SkaraborgSkövdeSkövdebuss ABja100 km/h    absja0500-43 56 50
SkaraborgSkövdeTaxi Skövde ABja trepunktsjaverbaljaabs 0500-41 65 00
SkaraborgTibroTibro Buss AB 100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 0504-144 14
SkaraborgTidaholmJW Busstrafikja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0502-211 89
SkaraborgTörebodaLeif-Åkes Buss ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0506-106 44
SkaraborgVaraEks Bussja100 km/htvåpunkts   abs/espja0512-120 90
SkåneBjuvAlternativ Trafik ABja100 km/htvåpunkts verbal absja042-833 53
SkåneBjuvBjuvs Buss & Taxi ABja trepunktsjaverbaljaabs/espja042-832 88
SkåneBurlövBuss-Centralen i Malmö AB 90 km/h  verbal abs/espja040-53 53 00
SkåneBåstadBåstad Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs 0431-754 00
SkåneEslövPnau ABja90 km/h  verbal abs/espja0413-615 70
SkåneEslövTaxi Mellanskåne ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0413-616 16
SkåneHelsingborgAsplund Bussja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 042-20 25 96
SkåneHelsingborgBergkvarabuss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja042-24 80 00
SkåneHelsingborgSundspärlans Buss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/esp 042-18 10 00
SkåneHelsingborgSWEBUS ABja90 km/h  verbal abs/espja042-19 54 00
SkåneHässleholmBallingslöv Buss ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs 0451-310 52
SkåneHässleholmCederholms Bussja90 km/htrepunktsjafolderjaabsja044-814 09
SkåneHässleholmHP Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs 0451-371 01
SkåneHässleholmJoyride Travel ABja100 km/htrepunkts  jaabsja0709-11 23 23
SkåneHässleholmNilsson Lars-Åke Lacke 90 km/h  verbalja  044-805 27
SkåneHässleholmSWEBUS ABja90 km/h jafolderjaabsja0451-100 62
SkåneHässleholmWehlins Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts folderjaabsja0451-200 33
SkåneHörbyAB Lysekils Busstrafik 100 km/htvåpunkts folder/verbaljaabs/esp 0415-126 00
SkåneHöörTjörnarpsbussja100 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/esp 0451-618 00
SkåneKlippanAhlins Buss AB 100 km/htrepunkts verbal abs 0435-132 21
SkåneKlippanFäringtofta Taxija trepunkts verbal   0435-77 01 00
SkåneKlippanKlippans Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0435-142 13
SkåneKlippanResteamet ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0435-100 01
SkåneKristianstadC4 Taxi & Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 044-12 21 21
SkåneKristianstadDjurröds Bussja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 044-32 80 80
SkåneKristianstadOlssons Buss ABja100 km/htvåpunkts folder abs/espja044-35 30 25
SkåneKristianstadRosqvists Bussja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 044-24 46 52
SkåneKristianstadSchölins Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 044-501 11
SkåneKävlingeHJ Buss Kävlinge AB 100 km/htvåpunkts  jaabs/espja046-71 20 92
SkåneLandskronaNorrestads Buss & Trafik ABja100 km/h  verbaljaabs/esp 0418-220 20
SkåneLandskronaStarck Buss & Försäljnings ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0418-215 90
SkåneLandskronaSWEBUS ABja90 km/h ja jaabs/espja0418-105 78
SkåneLundBusspiloten ABja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs 046-15 10 20
SkåneLundSP-Bussja100 km/htvåpunkts folder/verbal absja046-980 67
SkåneLundThells Bussarja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs 046-570 03
SkåneMalmöCroline Busstrafik AB 90 km/htvåpunktsja  abs 040-845 50
SkåneMalmöEurolines Sweden ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja020-250 260
SkåneMalmöFlygbussarna Charter ABja90 km/htrepunktsja  abs/espja040-669 62 09
SkåneMalmöInterbus AB 100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja040-18 83 75
SkåneMalmöJeta Toursja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 040-21 62 61
SkåneMalmöScandoramaja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja040-600 00 60
SkåneMalmöSkånetrafikenja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 0771-77 77 77
SkåneMalmöSWEBUS ABja90 km/htrepunktsja jaabs/espja040-20 26 83
SkåneMalmöTjörnarpsbussja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja040-676 50 00
SkåneMalmöVeolia Transport ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 040-669 62 33
SkåneMalmöÖlvemarks Holiday ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja040-668 05 00
SkåneSimrishamnBuss-Persson Hammenhög ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0414-44 08 80
SkåneSimrishamnKiviks Buss ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 0414-704 76
SkåneSimrishamnKiviks Taxi ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 0414-700 98
SkåneSjöboLasses Busstrafik ABja90 km/htrepunkts folderjaabs/espja0417-273 43
SkåneSjöboVannarpsbussarna ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/esp 0416-240 50
SkåneStaffanstorpBussapågarna AB 100 km/htrepunkts verbaljaabsja046-25 92 90
SkåneStaffanstorpKG:s Buss ABja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabs/esp 046-25 56 00
SkåneStaffanstorpStaffanstorps Busstrafikja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja046-20 93 66
SkåneSvedalaEggelsta Buss KBja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 070-715 37 57
SkåneSvedalaSvedala Bussja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 040-44 60 42
SkåneTomelillaFågeltofta Buss & Taxi HBja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0417-230 39
SkåneTomelillaTomelilla Taxija100 km/htrepunktsjaverbal abs/esp 0417-100 01
SkåneTrelleborgL Mårtensson Bil- & Busstrafikja90 km/htvåpunkts verbaljaabsja0410-260 78
SkåneTrelleborgSöderlings Resetjänstja90 km/htrepunkts verbaljaabs/esp 0410-172 88
SkåneYstadHagestad Touring ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0411-52 41 75
SkåneYstadLöfströms Buss AB 100 km/htvåpunkts verbaljaabs 0411-650 52
SkåneYstadSydbuss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0411-170 90
SkåneYstadTaxibil Syd Ystad ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 0411-160 00
SkåneÅstorpHyllinge Buss & Resetjänst ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja042-22 59 10
SkåneÄngelholmBergkvarabuss ABja100 km/htrepunktsjafolder abs/espja0431-44 50 00
SkåneÄngelholmColumBus 100 km/htvåpunkts verbal abs 0431-102 44
SkåneÄngelholmDavidssons Bussja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs 0431-44 12 30
SkåneÄngelholmStarbussarja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/esp 0431-290 74
SkåneÖstra GöingeHjärsås Buss & Taxija100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 044-651 00
SkåneÖstra GöingeIsakssons Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja044-433 00
SkåneÖstra GöingeThygessons Bussar ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja044-470 75
StockholmHaningeAgape Buss & Konsult AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 08-776 07 07
StockholmJärfällaRolls Buss ABja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja08-580 369 00
StockholmLidingöLjusterö Taxi ABja100 km/htvåpunktsja jaabs/espja08-542 412 55
StockholmNorrtäljeBergshamra Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0733-84 47 57
StockholmNorrtäljeFridströms Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts folder abs/espja0175-703 00
StockholmNorrtäljeFrötuna Taxi & Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal absja0176-26 90 65
StockholmNorrtäljeHallsta Buss ABja100 km/htrepunkts folder/verbal abs/esp 0175-235 50
StockholmNykvarnBjörcks Busstrafikja100 km/htvåpunktsjafolder/verbal abs/espja08-552 452 21
StockholmNynäshamnGCK Trans AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 08-520 207 03
StockholmNynäshamnKerstins Taxi & Bussja trepunktsja  absja08-530 430 10
StockholmSigtunaEllénius Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja08-591 421 21
StockholmSollentunaRagnesand Trafik ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja08-652 12 22
StockholmSollentunaStockholmsBuss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja08-623 03 80
StockholmSollentunaMidbus ABJa100 km/htvåpunktsNejverbalNejabs 08-4444400
StockholmSolnaÅrebussenja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja08-640 41 40
StockholmStockholmAB Bromma Bussja100 km/htvåpunkts verbal abs 08-257 257
StockholmStockholmBengts Busstjänstja100 km/h  verbal abs 08-664 21 14
StockholmStockholmBjerre Sools Transporttjänst AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja08-591 111 44
StockholmStockholmBotkyrka Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal absja08-744 95 00
StockholmStockholmBromsten Buss  tvåpunkts folder   070-761 2001
StockholmStockholmEkmanbuss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja08-16 59 33
StockholmStockholmFlygbussarna Charter ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja08-479 32 00
StockholmStockholmHUGÓ BUSSja100 km/htrepunkts verbaljaabs/esp 0771-218 218
StockholmStockholmInterbus ABja90 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja08-727 90 00
StockholmStockholmKungsholmens Busstrafik ABja tvåpunkts folderjaabs/espja08-24 03 20
StockholmStockholmTraveller Buss ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/espja08-556 688 00
StockholmStockholmWestin Buss Stockholm ABja90 km/htvåpunktsja jaabs/espja08-545 424 20
StockholmSödertäljeAT Södertälje Trafik ABja100 km/htvåpunkts folder/verbaljaabs/esp 08-550 136 00
StockholmSödertäljeBjörcks Resorja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja08-550 192 15
StockholmSödertäljeJärna-Hölö Busstrafik ABja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabs/espja08-551 710 51
StockholmSödertäljeS.Ö Buss i Södertälje ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja08-550 175 10
StockholmTyresöLindkvist Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbal absja08-448 60 90
StockholmÖsteråkerRoslagens Färdtjänst ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 08-542 412 55
SödermanlandEskilstunaH-Buss AB 100 km/htvåpunkts verbal abs 0159-210 23
SödermanlandEskilstunaJulita Buss ABja100 km/htrepunkts  jaabs/espja016-13 80 90
SödermanlandEskilstunaSvalbovikens Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabsja016-830 00
SödermanlandEskilstunaTuna Trafik ABja90 km/htrepunktsjaverbal abs/espja016-13 20 00
SödermanlandKatrineholmForssjö Buss AB 90 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0150-391 71
SödermanlandKatrineholmSundqvist Buss 90 km/htrepunkts verbal abs 0150-280 75
SödermanlandKatrineholmSwebus ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0150 - 48 76 00
SödermanlandNyköpingBusslink i Sverige ABja90 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0155-766 00
SödermanlandNyköpingESSTEA AB 90 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0155-21 14 80
SödermanlandNyköpingOscarssons Busstrafik, Leif 100 km/htvåpunkts folder abs/esp 0155-570 54
SödermanlandSträngnäsBusslink i Sverige ABja100 km/htvåpunkts  jaabs/esp 0152 - 160 10
SödermanlandTrosaBusslink i Sverige ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0156 - 138 78
SödermanlandTrosaÅkerbergs Trafik ABja90 km/htvåpunkts folder/verbal absja0156-34 000
UppsalaEnköpingCarlsson Buss i Vånsjöja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0171-41 01 65
UppsalaEnköpingFalkers Buss & Taxi ABja tvåpunkts verbal absja0171-46 30 44
UppsalaEnköpingHögsbergs Busstrafik ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0171-961 21
UppsalaEnköpingMellansvensk Omnibustrafik ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0171-304 65
UppsalaEnköpingSambus ABja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabsja0171-245 00
UppsalaEnköpingSwebus Sverige ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/espja0171-397 00
UppsalaEnköpingSvensk Bussja90 km/htrepunkts folder/verbaljaabsja0171-320 66
UppsalaHebyBussbolaget Ahlezon AB 100 km/h  verbal abs/esp 0292-109 00
UppsalaHebyForsbergs Bussja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja018-10 35 50
UppsalaHebyRutströms Buss & Bil ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0224-921 00
UppsalaHebyWallers Buss Bergslagsresor ABja90 km/htrepunkts folder abs/espja0224-911 20
UppsalaHåboHåbo Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja08-23 23 70
UppsalaTierpArnesson Trafik ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0293-514 00
UppsalaUppsalaBengts Buss & Touring ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja018-31 21 51
UppsalaUppsalaBergsbrunna Busstrafikja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja018-32 60 17
UppsalaUppsalaEngs Bussresorja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja018-32 30 30
UppsalaUppsalaGamla Uppsala Buss ABja90 km/h    absja018-727 38 00
UppsalaUppsalaHögbergs Buss ABja90 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja018-39 80 26
UppsalaUppsalaKnivsta Buss ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja018-38 03 52
UppsalaUppsalaKristian Larsson Busstrafikja100 km/htrepunkts folder/verbal absja018-37 50 28
UppsalaUppsalaSköldhs Buss & Taxi HBja100 km/htrepunkts verbal abs/esp 0174-401 86
UppsalaUppsalaSvens Buss Knivsta 100 km/htrepunkts verbal abs/esp 018-34 94 64
UppsalaÄlvkarlebyGårdskärs Åkeri & Buss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja026-740 77
UppsalaÖsthammarBBT Resorja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0173-212 00
UppsalaÖsthammarEdlunds Trafik ABja     absja0173-313 20
UppsalaÖsthammarSundbergs Busstrafik ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0173-460 18
VärmlandArvikaArvika Bussbolag 100 km/htrepunktsja  abs 0570-100 15
VärmlandArvikaSwebus ABja90 km/htvåpunktsjaverbal absja0570-103 59
VärmlandEdaKöla Bussenja100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0571-214 55
VärmlandEdaSkillingmarksbuss ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0571-401 00
VärmlandFilipstadSwebus ABja90 km/htvåpunktsjaverbal absja0590-104 75
VärmlandForshagaAndante Resor 100 km/h    abs 054-87 45 45
VärmlandHagforsBackman & Björk ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0563-27 000
VärmlandHagforsO-J Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0563-406 33
VärmlandHagforsSwebus ABja90 km/htvåpunktsjaverbal absja0563-130 00
VärmlandHammaröHammaröbussja100 km/htvåpunktsjaverbal abs 054-51 01 05
VärmlandKarlstadBonnstabussen AB 100 km/htrepunktsjaverbal abs/esp 0554-210 68
VärmlandKarlstadFörenade Buss i Värmland ABja100 km/htvåpunkts verbal abs 054-85 00 30
VärmlandKarlstadMolkom Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0553-411 72
VärmlandKarlstadSwebus AB i Värmlandja90 km/htvåpunktsjaverbal absja054-14 49 00
VärmlandKarlstadTaxi Tingvalla ABja100 km/htrepunktsja jaabs/esp 054-52 52 52
VärmlandKarlstadVäse Taxi & Bussja100 km/htvåpunkts verbal abs 054-84 00 10
VärmlandKarlstadVäsebussarna ABja100 km/htrepunktsjafolderjaabs/esp 054-84 00 65
VärmlandKilKils Busstrafik ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/esp 0554-711 11
VärmlandKilNilsby Buss & Bil AB 100 km/htvåpunktsja  abs/esp 0554-720 54
VärmlandKristinehamnKristinehamns Charterbuss Resetjänst ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0550-193 41
VärmlandKristinehamnVänerbuss ABja100 km/htrepunktsjafolderjaabs/espja0550-100 25
VärmlandSunneHjerpe Buss ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabsja0565-850 78
VärmlandSunneJönsson Omnibusstrafik, ABja100 km/htvåpunktsjaverbal absja0565-921 22
VärmlandSäffleNysäters Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 0533-300 45
VärmlandTorsbyBograngens Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabsja0564-106 26
VärmlandTorsbyPeters Buss AB 100 km/htvåpunkts verbal abs 0563-813 31
VärmlandTorsbyVärmlandsbuss AB 100 km/htvåpunktsjaverbal absja0560-101 48
VärmlandÅrjängBlomsjöns Bussja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0573-320 27
VärmlandÅrjängGöstas Resor AB 100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0573-222 00
VärmlandÅrjängKarlanda Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs 0573-500 20
VästAlingsåsÄngbergs Busstrafik ABja90 km/htvåpunkts verbal absja0322-402 87
VästBollebygdLevinson Åkeri 90 km/htvåpunkts verbal abs 033-29 60 16
VästBoråsGG Buss HBja90 km/htvåpunkts verbaljaabs 033-26 13 64
VästBoråsSjuhärads Buss ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja033-24 75 05
VästBoråsSwebus Expressja trepunktsjaverbaljaabsja0200-21 82 18
VästBoråsGG Buss kbJa100 km/htrepunktsNejVerbalJaabs/esp 33261364
VästBoråsVeolia Transport Sverige ABja100 km/htrepunkts folderjaabs/espja033-12 39 60
VästGöteborgBrännö Buss i Sverige AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 031-69 08 88
VästGöteborgCI-Transport & Bussresorja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 031-50 88 86
VästGöteborgClaeson Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal absja031-49 06 20
VästGöteborgColumBusja100 km/htvåpunkts verbal abs 031-69 16 50
VästGöteborgFO Resor / Marstrand Hermansby Bussja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabsja031-81 01 10
VästGöteborgGöteborgs Spårvägarja90 km/htrepunktsjaverbaljaabsja031-732 10 00
VästGöteborgHisinge Buss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs 031-22 21 23
VästGöteborgInterbus ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja031-55 04 40
VästGöteborgStefans Buss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs 031-22 19 01
VästHerrljungaHolms Busstrafik AB 100 km/htvåpunkts verbal absja0513-216 70
VästHerrljungaODS Buss & Taxi ABja100 km/htvåpunkts verbal absja0513-602 38
VästHärrydaCarlunds Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja031-91 91 90
VästHärrydaVL-Buss Göteborgja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja031-97 70 30
VästKungälvJörlanda Buss ABja100 km/htrepunkts  jaabs/espja0303-506 00
VästKungälvLindkvist Bussarja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0303-930 00
VästLerumG M Minibuss & Handikapp ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0302-411 32
VästLerumGråbo Buss & Trafikja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 0302-446 00
VästMarkHorredstrafiken AB 100 km/htvåpunktsjaverbal absja0320-801 36
VästMarkLidbergs Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabsja0320-870 00
VästMarkLO Buss 100 km/htvåpunkts verbal absja0320-148 35
VästMarkMarks Limousine ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0320-20 59 90
VästMölndalEvalds Buss AB 100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja031-99 40 40
VästMölndalLeja Touring AB 100 km/htvåpunktsja jaabs/espja031-87 08 60
VästOrustEllös BussJa100 km/htrepunktsJaVerbalJaabs/esp 0304-50585
VästPartilleConnex Sverige ABja90 km/htvåpunkts folderjaabs/espja031-44 25 00
VästStenungsundAnkargrens LimousineBuss 100 km/htrepunkts verbal abs 0303-77 55 47
VästStenungsundJörlanda Buss ABja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabs/espja0303-506 00
VästStenungsundOrusttrafiken ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0770-45 65 65
VästSvenljungaSvenljunga Taxi ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0325-130 00
VästTjörnRönnängs Buss ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0304-66 00 15
VästTranemoGustafssons Buss i Limmared AB 100 km/htvåpunkts verbal absja0325-717 45
VästTranemoKjellgrens Busstrafik i Tranemo ABja100 km/htrepunktsjafolder/verbal abs/espja0325-706 20
VästTranemoNittorps Buss AB 100 km/htvåpunkts folder abs/esp 0325-732 61
VästTranemoÖstra Kinds Taxija100 km/htvåpunktsjaverbal abs 0325-770 10
VästUlricehamnHallgrens Buss & Taxi ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0321-53 20 90
VästUlricehamnJumbolans ABja90 km/htrepunktsjaverbal abs 0321-53 02 50
VästUlricehamnNitta Busstrafik 100 km/htvåpunkts verbal absja0321-523 45
VästUlricehamnUlricehamns Omnibuss ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0321-101 76
VästVårgårdaOrnunga Buss ABja100 km/htvåpunktsjafolder abs/espja0322-66 12 32
VästVårgårdaVårgårdabuss ABja100 km/h  folder absja0322-66 78 80
VästerbottenBjurholmEG ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/espja0930-600 72
VästerbottenLyckseleArctic Bus Sweden ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 0950-141 41
VästerbottenLyckseleBusspoolen Västerbotten ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/esp 0950-388 50
VästerbottenMalåArctic Bus Sweden ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs 0953-107 80
VästerbottenNordmalingAbramssons Buss ABja90 km/htvåpunktsjafolder/verbaljaabs/espja0930-700 63
VästerbottenNorsjöLidén Åkeri, Sörenja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0918-100 25
VästerbottenNorsjöNorsjöbuss AB 100 km/htrepunktsjaverbaljaabsja0918-314 50
VästerbottenRobertsforsKålaboda Buss & Taxi ABja90 km/htvåpunktsjaverbal absja0934-500 75
VästerbottenSkellefteåSkelleftebuss ABja100 km/htvåpunktsjafolder/verbaljaabs/espja0910-72 56 00
VästerbottenSlöingeAsige Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0346-422 24
VästerbottenSlöingeErlings Resor ABja100 km/htvåpunkts folder abs 0346-196 15
VästerbottenSlöingeSlöinge Buss HBja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 0346-406 06
VästerbottenSorseleSorsele Buss & Taxi AB 100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0952-537 10
VästerbottenStorumanAborrbergs Buss & Taxi ABja100 km/h      0951-630 31
VästerbottenStorumanGunnarn Taxi & Bussja tvåpunkts folderjaabs/esp 0951-401 23
VästerbottenStorumanIvarsson Lloydja90 km/htvåpunkts verbal abs/espja070-329 81 84
VästerbottenStorumanSlussfors Taxi & Bussja90 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 0951-500 65
VästerbottenUmeåBusspoolen Västerbotten ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja090-17 82 30
VästerbottenUmeåGöstas Bussja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 070-693 90 02
VästerbottenUmeåPolarbuss Trafik ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/esp 090-16 53 65
VästerbottenUmeåSwebus ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja090-13 24 01
VästerbottenUmeåUM-Tour ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja090-469 00
VästerbottenVilhelminaLapplandspilenja100 km/htrepunktsjaverbal abs/espja0940-150 30
VästerbottenVilhelminaSaxnäs Trafik ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0940-700 85
VästerbottenVilhelminaStorsele Åkeri ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0940-48 00 21
VästerbottenVilhelminaVilhelmina Taxija100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0940-104 00
VästerbottenVindelnBoströms Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0933-615 00
VästernorrlandHärnösandRådoms Buss AB 90 km/htvåpunkts verbaljaabsja0620-430 00
VästernorrlandHärnösandSvanbergs Trafik ABja100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0611-161 36
VästernorrlandHärnösandSwebus ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabsja0611-259 90
VästernorrlandKramforsByberg & Nordin Busstrafik ABja90 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0613-202 80
VästernorrlandKramforsVeolia Transport SV ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0612-123 00
VästernorrlandKramforsZetterblads Trafik ABja100 km/htvåpunkts folder/verbaljaabs/espja0613-500 91
VästernorrlandSollefteåBergvalls Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0620 - 700 15
VästernorrlandSollefteåNordantjäls Buss & Taxija90 km/h  verbaljaabs/esp 0623-300 02
VästernorrlandSollefteåVeolia Transport SV ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0620-144 55
VästernorrlandSundsvallAnna Norbergs Buss ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja060-61 51 47
VästernorrlandSundsvallEnbergs Åkeri ABja100 km/htvåpunkts verbal absja0923-241 03
VästernorrlandSundsvallTimrå Buss & Resor ABja100 km/htvåpunktsjaverbal abs 060-57 20 20
VästernorrlandSundsvallWesterlunds Åkeri ABja100 km/htrepunkts verbaljaabsja060-961 25
VästernorrlandSundsvallÖrjans Buss & Transport AB 100 km/htvåpunkts folder/verbal abs 060-203 03
VästernorrlandTimråCeris Resor ABja90 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja060-57 25 45
VästernorrlandÅngeCeris Resor ABja90 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0690-122 20
VästernorrlandÅngeTorpshammars Buss ABja90 km/htrepunktsjafolder/verbaljaabs/espja0691 - 207 63
VästernorrlandÅngeTorpshammars Touringja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 070-606 60 18
VästernorrlandÖrnsköldsvikBredbyns Åkeri ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0661-441 44
VästernorrlandÖrnsköldsvikLandsjö Buss & Taxi ABja90 km/htrepunkts verbal abs/esp 0660-25 31 41
VästernorrlandÖrnsköldsvikLindströms Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0662-301 60
VästernorrlandÖrnsköldsvikMosjö Buss HBja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabs/espja0661-300 30
VästernorrlandÖrnsköldsvikNordgrens Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0663-101 16
VästernorrlandÖrnsköldsvikUlanders Busstrafik ABja90 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja0662-104 15
VästernorrlandÖrnsköldsvikVeolia Transport SV ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabsja0660-831 34
VästmanlandArbogaGötlunda Taxi & Busstrafikja100 km/htrepunkts verbal absja0589-530 67
VästmanlandHallstahammarBjörks Buss ABja100 km/htrepunkts verbaljaabsja0220-105 20
VästmanlandKöpingKarmansbo Buss ABja90 km/htvåpunkts verbal absja0222-300 00
VästmanlandKöpingÅkerlunds Busstrafik ABja100 km/htrepunkts verbal abs/espja0221-501 30
VästmanlandSurahammarHiltunens Buss 100 km/h  verbal absja0220-369 69
VästmanlandSurahammarRamnäs Busstrafik ABja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabsja0220 - 353 00
VästmanlandVästeråsAxelssons Turisttrafik ABja100 km/htrepunkts folder/verbaljaabsja021-14 42 42
VästmanlandVästeråsBröderna Lindström ABja100 km/htrepunkts  jaabsja021-620 88
VästmanlandVästeråsSwebus Sverige ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja021-83 11 50
VästmanlandVästeråsVästerås Lokaltrafik ABja90 km/htvåpunktsjafolderjaabsja021-470 18 10
ÖrebroAskersundEhns Busstrafik ABja100 km/htvåpunkts  jaabs/esp 0583-500 02
ÖrebroAskersundSjöman Buss ABja90 km/htvåpunktsjafolder/verbaljaabs/espja019-12 91 30
ÖrebroAskersundWeidermans Bussja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabsja0583-100 59
ÖrebroAskersundÅmmebergs Buss ABja100 km/htvåpunkts folderjaabs/espja0583-343 90
ÖrebroDegerforsKarlskoga Degerfors Beställningstrafik ABja100 km/htrepunkts  jaabs/esp 0586-920 15
ÖrebroHallsbergHallsbergsbuss ABja100 km/htvåpunktsja jaabsja0582-66 01 23
ÖrebroKarlskogaVänersborgs Linjetrafik ABja90 km/htvåpunkts   absja0586-361 80
ÖrebroKumlaFörenade Buss i Värmland AB / Larsson Bussja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja019-57 92 15
ÖrebroKumlaGerts Buss 100 km/htvåpunkts   abs 019-57 90 20
ÖrebroLekebergBinninge Buss & Taxi ABja tvåpunkts  jaabsja0585-200 32
ÖrebroLekebergPalm & Gyll ABJa trepunktsjafolder/verbaljaabs 019-16 41 60
ÖrebroLindesbergSöne Trafik ABja90 km/htrepunktsjafolderjaabs/espja0580-100 23
ÖrebroNoraNoraBuss ABja90 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 0587-144 01
ÖrebroNoraNorling Busstrafikja100 km/htvåpunkts verbal absja0587-910 00
ÖrebroNoraSwebus ABja100 km/htvåpunkts folderjaabsja0587-104 50
ÖrebroÖrebroArvidssons Buss AB 100 km/htvåpunktsjaverbal absja019-22 40 21
ÖrebroÖrebroBuss & Trafik 100 km/htvåpunkts verbal absja019-31 01 11
ÖrebroÖrebroDin Resa ABja100 km/htvåpunkts verbal abs 019-10 24 15
ÖrebroÖrebroKjells Restjänstja trepunkts   abs/esp 019-22 68 86
ÖrebroÖrebroLindbergs Buss ABja100 km/htvåpunktsjafolderjaabs/esp 019-31 50 50
ÖstergötlandBoxholmLJ-Buss HB 100 km/htvåpunkts verbal abs 0142-524 50
ÖstergötlandFinspångLA Bussja100 km/htvåpunktsja  absja0122-431 30
ÖstergötlandKindaKinda Busstrafik ABja90 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0494-600 61
ÖstergötlandKindaTK Buss Kisa ABja100 km/htrepunkts verbaljaabs/espja0494-125 96
ÖstergötlandLinköpingBankekinds Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 013-530 85
ÖstergötlandLinköpingCG-Buss 100 km/htvåpunkts verbaljaabs 013-450 35
ÖstergötlandLinköpingDianabussja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 013-631 31
ÖstergötlandLinköpingFossensjös Busstrafikja100 km/htvåpunkts verbal absja013-637 29
ÖstergötlandLinköpingLamberths Bilstationer AB 90 km/htvåpunkts folder/verbal abs/espja013-502 00
ÖstergötlandLinköpingLjungvrets Resor AB 100 km/htvåpunktsjaverbaljaabsja013-653 07
ÖstergötlandLinköpingNilsbuss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja013-31 29 91
ÖstergötlandLinköpingNykils Trafik ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/esp 013-33 21 22
ÖstergötlandLinköpingRydstad Buss AB 100 km/htvåpunkts   absja013-39 70 00
ÖstergötlandLinköpingStureforsbuss ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs/esp 013-10 40 50
ÖstergötlandLinköpingStångåbuss Trafik ABja100 km/htrepunktsjaverbal abs 013-10 02 00
ÖstergötlandLinköpingSvartmåla Transporttjänst AB 100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/esp 013-15 18 10
ÖstergötlandLinköpingWärnelius Buss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja013-750 56
ÖstergötlandMjölbyBlåklintsbuss ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0142-121 50
ÖstergötlandMjölbyLingmerths Buss ABja100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0142-105 37
ÖstergötlandMjölbyVäderstad Trafik AB 90 km/h    abs 0142-701 00
ÖstergötlandMjölbyÖnnebo Buss AB 100 km/htvåpunktsjaverbal abs/esp 0142-240 91
ÖstergötlandMotalaGodegårds Buss & Taxi ABja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 0141-800 11
ÖstergötlandMotalaLönsås Buss 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0141-703 32
ÖstergötlandMotalaMi No Buss 100 km/htvåpunktsjaverbal abs/espja0141-23 12 66
ÖstergötlandNorrköpingAdriatic Buss ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/espja011-10 55 45
ÖstergötlandNorrköpingBergstrand Buss ABja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/esp 011-10 76 40
ÖstergötlandNorrköpingBernths Buss 90 km/htvåpunkts verbal abs/espja011-18 76 70
ÖstergötlandNorrköpingBråviksbuss AB 100 km/htvåpunktsja  abs/espja011-39 60 15
ÖstergötlandNorrköpingKanalbussja100 km/htvåpunkts folder/verbal abs/esp 011-400 10 42
ÖstergötlandNorrköpingKolmårdens Buss & Limousine ABja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 011-39 11 07
ÖstergötlandSöderköpingLagnö Trafik AB 100 km/htvåpunkts verbal abs/esp 0121-510 04
ÖstergötlandSöderköpingLindgrens Buss AB 100 km/htrepunkts verbal abs/espja0121-146 47
ÖstergötlandSöderköpingRamunderbuss 100 km/htvåpunkts verbal abs/espja0121-401 98
ÖstergötlandVadstenaVadstena Bussja100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs/espja0143-125 40
ÖstergötlandValdemarsvikRingarums Busstrafik AB 100 km/htrepunktsjaverbaljaabs/espja0121-303 00
ÖstergötlandÅtvidabergAstro Bussja100 km/htvåpunkts verbaljaabs/esp 013-10 27 30
ÖstergötlandÖdeshögLysings Resebyrå  tvåpunktsjaverbal abs/espja0144-315 40
ÖstergötlandÖdeshögOmbergsbuss 100 km/htvåpunktsjaverbaljaabs 0144-31312