Barn i bil

Krockkudde och barn i bilen

En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig monteras vid en aktiv krockkudde.

Krockkudden på passagerarplatsen är i första hand dimensionerad för att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen bör därför ingen under 140 cm sitta där, om inte krockkudden är urkopplad. Kontakta din biltillverkare för att ta reda på vad som gäller för just din bilmodell.

Sidokrockkuddar utgör ingen fara för barn i bakåt- eller framåtvänd bilbarnstol.

 

Vad säger forskningen?

En amerikansk studie uttrycker att passagerarkrockkuddar är speciellt hotande för korta personer (under 4'10'' vilket motsvarar ca 147 cm).
Forskningsresultat tyder på att vid lika allvarliga olyckor har fastspända barn i framsätet där krockkudden har utlöst, dubbelt så stor risk för att skadas som fastspända barn utan krockkudde. (Goor & Stucki 2001, Durbin, Kallan, Elliott, Arbogast, Cornejo & Winston 2003)

Vissa moderna krockkuddar visar sig i nya studier skydda även barn under 140 cm. Tills vidare måste man därför kontakta sin biltillverkare för mer information.

Säker urkoppling?

De flesta biltillverkare erbjuder någon form av urkoppling av krockkudden. Tidigare var det vanligt med fysisk bortmontering, men idag förekommer ofta avstängning med hjälp av nyckel eller strömbrytare. Vissa bilmodeller kan även fås helt utan airbag på passagerarplatsen.

Många föräldrar känner en oro över att den urkopplade krockkudden ändå ska lösa ut. Men oavsett vilken metod man använder för att stänga av krockkudden anses det vara tillförlitligt, och alltså helt säkert att placera ett barn på passagerarplatsen när airbagen är avstängd. 
Läs instruktionerna hur du stänger av krockkudden och hur bilen visar att krockkudden är avstängd.

Rekommendationer

För att barn ska kunna åka bakåtvänt så länge som möjligt är det ofta en förutsättning att passagerarsätet finns tillgängligt. Därför har flera stora biltillverkare och trafiksäkerhetsexperter enats om en gemensam policy för små barn i bil:

Svenska rekommendationer för små barn i bil