När är barn trafikmogna

När är ett barn moget att skickas ut i trafiken på egen hand? Jag har hört att vidvinkelseendet inte är fullt utvecklat före 12-års ålder, stämmer det?

Barn mognar i olika takt. Först i 9-10-års ålder är de dock mogna att ta sig fram som gångtrafikanter och de bör bli 12-13 år innan de cyklar i trafik. Detta har inte bara med synen att göra utan också med motorik och samordning av rörelser samt avläsning av olika situationer som kan krävas i trafiken. Små barn har sk tunnelseende och deras vidvinkelseende är inte fullt utvecklat förrän de närmar sig tonåren.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading