Vem har företräde vid cykelpassager i cirkulationsplats?

Vem har företräde vid cykelöverfarter/-passager i cirkulationsplatser? Ska bilisten eller cyklisten lämna företräde?

När man som bilist kör ut ur en cirkulationsplats och ska passera en obevakad cykelpassage, ska man lämna företräde åt cyklande och mopedförare på eller på väg ut på cykelpassagen. Samma regel gäller när man efter sväng i vägkorsning ska passera en cykelpassage.
Den generella regeln för cyklister är att de har väjningsplikt när de korsar en väg även om det sker på en cykelpassage.

Fordonsförare har väjningsplikt för cyklister som är på, eller på väg ut på en obevakad cykelöverfart.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading