N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N   F Ö R   T R A F I K S Ä K E R H E T E N S   F R Ä M J A N D E
   
 
Norrbotten > Norrbotten


Foto: Monika Johansson

Välkommen till NTF Norrbotten!
NTF Norrbotten är navet för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Norrbotten.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och lokala trafiksäkerhetsgrupper i Norrbottens kommuner samordnar vi det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Norrbotten.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket.
Landstinget är stödjande.Vår verksamhetsidé:
 • NTF:s mål är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.

 • NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten.

 • NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.
 • NTF Norrbotten:s policy

  Resepolicy (24 KB)
  Jämställdhetspolicy (27 KB)
  Miljöpolicy (30 KB)

  Prioriterade områden
  1. Sänkta hastigheter

  Arbeta för en minskning av medelhastigheten på landsbygden med ca 10 km/tim och i tätorter med ca 5 km/tim. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med 150-200 personer per år. Verka för en anpassning av hastighetsgränserna och därmed krockvåldet vid olyckor till vägmiljön.  2. Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet  Målet är att öka trafiknykterheten. Kraftfulla insatser, t ex att driva frågan om att Sverige blir försöksland i EU för obligatoriskt alkolås i nya bilar, är nödvändiga för att motverka den ökning av antalet rattfylleribrott som konstaterats i Sverige och vända trenden.

  3. Ökad användning av skyddssystem (bälten, bilbarnstolar, cykelhjälmar)  Målet är en ökning av bältesanvändningen och rätt användning av bilbarnstolar med 5 procentenheter och av cykelhjälms-användningen med 50 procentenheter. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med 30-40 personer per år.  Några av våra arbetsområden:
 • De oskyddade trafikanterna
 • Äldre i trafiken
 • Trafiknykterhet
 • Opinionsbildning och Trafikmiljö
 • Yrkestrafik
 • Hastighet
 • Bilens inre säkerhet
 • Cykelhjälm • Utskriftsvänligt format


  Sveriges bästa rallytjejer bidrar till ökad trafiksäkerhet!
  Läs mer >  NTF Norrbotten
  Arcusvägen 61, 975 94 LULEÅ
  Tel: 0920-24 68 50, Norrbotten@ntf.se