Foto: Monika Johansson

Välkommen till NTF Norrbotten!

NTF Norrbotten är navet för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Norrbotten.
Tillsammans med våra medlemsorganisationer och lokala trafiksäkerhetsgrupper i Norrbottens kommuner samordnar vi det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Norrbotten.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket.
Landstinget är stödjande.Vår verksamhetsidé:
 • NTF:s mål är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.

 • NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten.

 • NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.
 • NTF Norrbotten:s policy

  Resepolicy (24 KB)
  Jämställdhetspolicy (27 KB)
  Miljöpolicy (30 KB)

  Prioriterade områden
  1. Sänkta hastigheter

  Arbeta för en minskning av medelhastigheten på landsbygden med ca 10 km/tim och i tätorter med ca 5 km/tim. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med 150-200 personer per år. Verka för en anpassning av hastighetsgränserna och därmed krockvåldet vid olyckor till vägmiljön.  2. Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet  Målet är att öka trafiknykterheten. Kraftfulla insatser, t ex att driva frågan om att Sverige blir försöksland i EU för obligatoriskt alkolås i nya bilar, är nödvändiga för att motverka den ökning av antalet rattfylleribrott som konstaterats i Sverige och vända trenden.

  3. Ökad användning av skyddssystem (bälten, bilbarnstolar, cykelhjälmar)  Målet är en ökning av bältesanvändningen och rätt användning av bilbarnstolar med 5 procentenheter och av cykelhjälms-användningen med 50 procentenheter. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med 30-40 personer per år.  Några av våra arbetsområden:
 • De oskyddade trafikanterna
 • Äldre i trafiken
 • Trafiknykterhet
 • Opinionsbildning och Trafikmiljö
 • Yrkestrafik
 • Hastighet
 • Bilens inre säkerhet
 • Cykelhjälm


 • Vilka datum gäller för vinterdäck?
  2013-09-26
  När måste vinterdäck, odubbade...
  Livslängd på bilbarnstol
  2014-04-08
  Hur länge kan man använda en...
  När får barn sitta framåtvända i framsätet
  2014-08-05
  Finns det någon lag som anger...
  Är dubbdäck tillåtet i Danmark?
  2014-04-08
  Vi ska resa till Danmark med bil....
  När kan jag sätta på sommardäcken?
  2013-09-19
  Vad gäller för användning av...
  Bältesstol eller bälteskudde
  2010-01-20
  Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
  Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?
  2014-04-08
  Vilket mönsterdjup måste däcken ha...
  Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
  2005-09-28
  Vår dotter som är fyra år sitter i...
  Barn i framsäte med krockkudde
  2013-09-17
  Kan ett barn sitta i framsätet med...
  Högsta hastighet med husvagn?
  2014-04-08
  Vilken är den högsta tillåtna...
  NTF hastighetsmäter i förebyggande syfte på uppdrag från både offentliga och privata organisationer. Mätningarna ligger ofta till grund för åtgärder.
  NTF genomför riskanalyser för skolskjutshållplatser, på- och avstigningsplatser.
  Utbildning av förare och chefstjänstemän i organisationer där många medarbetare har fordonet som arbetsplats.
  NTF Norrbotten
  Arcusvägen 61, 975 94 LULEÅ
  Tel: 0920-24 68 50, Norrbotten@ntf.se